دم کنی

می دونم چی بپزی

شاید بقیه انقدر درکت نکنن. اما من می دونم چقدر هر روز ذهنت رو درگیر می کنی که «غذا چی درست کنی». هیشکی هم اونطور که باید کمکت نمی کنه. اما از این به بعد من می تونم کمکت کنم.

می دونم چی بپزی
{{ '1' | pNumber }}

چون می دونم چی موجود داری به زودی

من بدون اینکه اذیتت کنم و وقتت رو خیلی بگیرم، موجودی مواد غذایی و ابزارآلات آشپزی خونت رو می دونم. این بهم کمک می کنه عموما پیشنهادهایی بهت بدم که راحت بتونی درستشون کنی.

چون می دونم چی موجود داری
{{ '2' | pNumber }}

چون می دونم ذائقت چجوریه به زودی

یکی از چیزایی که خیلی مهمه، ذائقه است. من بهت پیشنهادی نمی دم که یه موقع به چیزیش حساسیت داشته باشی. یا دوسش نداشته باشی. من حتی ذائقه مهموناتم در نظر می گیرم.

چون می دونم ذائقت چجوریه
{{ '3' | pNumber }}

چون شرایطت رو در نظر می گیرم به زودی

ممکنه امروز وقتت تنگ باشه، ممکنه حوصله نداشته باشی. ممکنه بخوای یه غذای لاکچری بخوری. ممکنه هوس غذای شمالی کرده باشی و... هر شرایطی که داشته باشی، من تو پیشنهادم، در نظر می گیرمش.

چون شرایطت رو در نظر می گیرم
من کلی پیشنهاد غذا برات دارم.
بریم آشپزی
{{ tooltip }}
{{ page_Notification }}